Xã hội
Bình Định: Tăng cường hoạt động của Đội Kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm
02:26 PM 11/12/2017
(LĐXH) Trong thời gian qua, nhờ có các biện pháp kiểm tra, thanh tra thường xuyên đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, tỉnh Bình Định đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng, chống mại dâm.
Nỗ lực của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh
Để kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình hình tệ nạn mại dâm đang còn diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ngày 12/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ra Quyết định số 2812/QĐ-CTUBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015; UBND tỉnh cũng ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Bình Định (gọi tắt là Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh), do ngành Lao động-TBXH làm Thường trực. Hàng năm, với vai trò của mình, Sở Lao động -TBXH đều lập kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan như: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45- Công an tỉnh), Công an TP Quy Nhơn và Công an một số phường, xã trọng điểm để thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nơi dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.
Trong năm 2017, Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn (nơi có nhiều tệ nạn mại dâm) đã phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, thanh tra và thâm nhập thực tế 75 lượt với 108 cơ sở kinh doanh dịch vụ nơi có biểu hiện hoặc nghi vấn hoạt động mại dâm, nhất là địa bàn thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và các xã, thị trấn trọng điểm của các huyện dọc quốc lộ 1A, quốc lộ 19. Qua kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm, nhắc nhở 67 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 58 cơ sở, với số tiền là 54 triệu đồng;
Ngoài ra, còn tổ chức truy quét, triệt phá 21 lượt các tụ điểm, ổ nhóm mại dâm nơi công cộng và vùng giáp ranh; 32 lượt tụ điểm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ có biểu hiện hoạt động mại dâm; bắt giữ 17 trường hợp, trong đó có 10 người nghi vấn hoạt động mại dâm, 7 đối tượng môi giới dẫn dắt mại dâm, giao cho chính quyền địa phương cấp xã quản lý, giáo dục theo quy định tại Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ. 
Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là ở những địa bàn giáp ranh, nơi có nhiều nhà hàng, khách sạn...
Cùng với đó, Sở Lao động –TBXH đã hỗ trợ kinh phí từ Chương trình phòng, chống mại dâm cho Phòng PC 45- Công an để lập kế hoạch phối hợp với Đội Kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tổ chức truy quét, triệt phá ổ nhóm tệ nạn mại dâm nơi công cộng, vùng giáp ranh và các cơ sở kinh doanh dịch vụ trá hình trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì hợp đồng trách nhiệm với 18 UBND xã, phường, thị trấn và 18 Cộng tác viên truyền thông làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên những địa bàn trọng điểm có nhiều tệ nạn mại dâm, người nghiện ma túy; duy trì và tổ chức xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không để phát sinh tệ nạn mại dâm, ma túy gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống mại dâm. Coi việc phòng ngừa và ngăn chặn tệ nạn mại dâm phải đi từ cơ sở, gia đình, thôn, xóm nhằm tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động; đồng thời tạo cho quần chúng nhân dân có ý thức trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác phòng, chống mại dâm. 
Có thể nói, nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp, đến nay, công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có nhiều chuyển biến, tình hình tệ nạn mại dâm luôn được kiềm chế. Nhiều địa phương trong tỉnh đã giữ vững được địa bàn không phát sinh tệ nạn mại dâm, giảm đáng kể số xã, phường trọng điểm về tệ nạn mại dâm.
Công tác phòng, chống mại dâm còn nhiều khó khăn
Tuy nhiên, theo Sở Lao động –TBXH tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống mại dâm vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế như: Tệ nạn mại dâm hiện nay mới giảm ở bề nổi, chưa giải quyết dứt điểm được các chủ chứa, người mô giới hoạt động mại dâm. Chính quyền một số địa phương chưa quản lý tốt công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn mình, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh tỉnh như: Đèo Bình Đê giữa (Quảng Ngãi, Bình Định); đèo Cù Mông giữa (Phú Yên, Bình Định), đèo An Khê giữa (Gia Lai, Bình Định) và một số điểm mại dâm vẫn còn lén lút hoạt động, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân. Hiệu quả phối hợp trong việc truy quét, triệt phá ổ nhóm tệ nạn mại dâm giữa các lực lượng chức năng chưa thường xuyên, liên tục.
Thêm vào đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên nhận thức về giá trị đạo đức, lối sống còn hạn chế, công tác phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác còn yếu kém. Đây là trách nhiệm của gia đình và các cấp chính quyền địa phương; đồng thời công tác phòng ngừa thông qua lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội cho thanh niên, học sinh, sinh viên và lao động di cư, đặc biệt là hỗ trợ cho phụ nữ, trẻ em gái có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, yếu thế trong cuộc sống. Nguồn kinh phí dành cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm còn hạn chế. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở một số địa phương chưa quyết liệt, chưa bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và địa bàn cần tập trung xử lý. Việc quản lý, giáo dục, dạy nghề và hỗ trợ tạo việc làm cho người bán dâm, lương thiện làm ăn sinh sống, sớm hòa nhập cộng đồng chất lượng và hiệu quả thấp, chưa kịp thời giúp đỡ cho chị em phụ nữ yếu thế trong cuộc sống phải lâm vào bán dâm và chưa xây dựng được mô hình hỗ trợ người bán dâm hòa nhập với cộng đồng. Công tác quy hoạch, cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm còn bất cập; việc kiểm soát sản xuất, lưu hành văn hóa phẩm, băng đĩa hình có nội dung khiêu dâm, kích dục tình dục còn hạn chế…
Để tăng cường công tác phối hợp hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trong cơ sở cho thuê lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ trong thời gian tới, tỉnh Bình Định tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về phòng, chống mại dâm. Thiết lập mạng lưới Cộng tác viên truyền thông về phòng, chống mại dâm xã, phường, thị trấn. Nâng cao nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, không để tệ nạn mại dâm bùng phát. Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, triệt phá ổ nhóm hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh; nắm bắt tình hình, điều tra cơ bản về địa bàn, kịp thời theo dõi các tổ chức hoạt động mại dâm; đấu tranh các chuyên án về hoạt động mại dâm đặc biệt đối với các vụ án liên quan đến mại dâm trẻ em. Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực về công tác thanh tra, kiểm tra cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không để phát sinh tệ nạn mại dâm; phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của tệ nạn mại dâm trong đời sống xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp trong Ban Chỉ đạo ở cấp xã, phường, thị trấn và các nhà trường trên từng địa bàn về công tác phòng ngừa, giảm thiểu tệ nạn mại dâm. Kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ trong kế hoạch phòng, chống mại dâm hàng quý, 6 tháng, một năm. Tăng cường hoạt động kiểm tra liên ngành và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; thực hiện công tác thu nhập thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình mại dâm. Xây dựng quỹ hỗ trợ xã hội, hỗ trợ vốn, học nghề, tìm kiếm tạo việc làm cho người bán dâm.
Hồng Phượng