Lao động
Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
(LĐXH) – Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định lại mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có nội dung quy định mức đóng Quỹ bảo hiểm ...
1 2 3 4 5 6 7