Lao động
Hà Giang phấn đấu 90% người lao động làm các nghề được huấn luyện an toàn toàn vệ sinh lao động Hà Giang phấn đấu 90% người lao động làm các nghề được huấn luyện an toàn toàn vệ sinh lao động
(LĐXH)- Năm 2020, tỉnh Hà Giang sẽ tăng cường công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người sử dụng lao động và người lao động trong các ngành có ngu...
1 2 3 4 5 6 7