Lao động
Trên 50% vụ cháy nổ có liên quan đến sự cố hoặc bất cẩn về sử dụng điện Trên 50% vụ cháy nổ có liên quan đến sự cố hoặc bất cẩn về sử dụng điện
(LĐXH) Để đề ra các biện pháp tăng cường về an toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu...
1 2 3 4 5 6 7