Xã hội
Chậm nhất đến ngày 1/1/2020 phải phát hành thẻ BHYT điện tử cho người lao động Chậm nhất đến ngày 1/1/2020 phải phát hành thẻ BHYT điện tử cho người lao động
(LĐXH) - Đây là một nội dung của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, vừa được Chính phủ ban hành.
2 3 4 5 6 7 8