Xã hội
Họp Góp ý Đề cương chi tiết Luật Nghề công tác xã hội Họp Góp ý Đề cương chi tiết Luật Nghề công tác xã hội
(LĐXH) Chiều ngày 24/1/2018, tại Hà Nội, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động- TBXH) đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các bộ, ngành đơn vị góp ý cho Đề cương chi tiết Luậ...
2 3 4 5 6 7 8