Xã hội
Quảng Bình: Rà soát hộ nghèo, định hướng giảm nghèo bền vững Quảng Bình: Rà soát hộ nghèo, định hướng giảm nghèo bền vững
Nhiều năm qua, TX. Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) luôn chú trọng triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người ...
2 3 4 5 6 7 8