Lao động
Thừa Thiên Huế: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.300 lao động trong năm 2022 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 16.300 lao động trong năm 2022
(LĐXH) - Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về Chương trình việc làm tỉnh Thừ...
3 4 5 6 7 8 9