Lao động
Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương: Giải quyết việc làm cho gần 6.500 lao động Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Dương: Giải quyết việc làm cho gần 6.500 lao động
(LĐXH) – Từ đầu năm đến nay, Trung tâm GTVL tỉnh Hải Dương đã tư vấn việc làm, tư vấn nghề và chính sách pháp luật lao động cho trên 26.000 lượt người (đạt 116% kế ho...
3 4 5 6 7 8 9