Lao động
2.000 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên tại Ngày hội Tuyển dụng Học viện Tài chính năm 2019 2.000 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên tại Ngày hội Tuyển dụng Học viện Tài chính năm 2019
(LĐXH) "Ngày hội tuyển dụng 2019" được tổ chức vào ngày 27/10/2019 tại Học viện Tài chính hứa hẹn sẽ mang tới khoảng 2.000 cơ hội việc làm và thực tập cho sinh viên.
3 4 5 6 7 8 9