Lao động
Việc làm trong cách mạng 4.0 sẽ diễn ra như thế nào? Việc làm trong cách mạng 4.0 sẽ diễn ra như thế nào?
(LĐXH)- Tổ chức Phát triển và hợp tác kinh tế (OECD) cảnh báo cuộc cách mạng tự động hóa sẽ lấy đi việc làm của 66 triệu người lao động tại các nước phát triển trong n...
3 4 5 6 7 8 9