Lao động
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Hàn Quốc - Việt Nam
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae...
3 4 5 6 7 8 9