Lao động
Trung tâm DVVL Hải Dương thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp trước diễn biến mới của dịch bệnh Trung tâm DVVL Hải Dương thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả Bảo hiểm thất nghiệp trước diễn biến mới của dịch bệnh
(LĐXH) Trung tâm DVVL Hải Dương có quyết định tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hưởng TCTN; Trả quyết định; thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng kể từ ngày 16/8/202...
3 4 5 6 7 8 9