Lao động
Tính tới giữa tháng 4/2020: Gần 5 triệu lao động tạm nghỉ, mất việc làm vì dịch Covid-19 Tính tới giữa tháng 4/2020: Gần 5 triệu lao động tạm nghỉ, mất việc làm vì dịch Covid-19
Tính đến giữa tháng 4/2020, có gần 5 triệu lao động bị mất việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Số lao động thất nghiệp tron...
3 4 5 6 7 8 9