Lao động
Thúc đẩy giải quyết việc làm ở Đắk Nông Thúc đẩy giải quyết việc làm ở Đắk Nông
(LĐXH)-Theo thống kê, tỉnh Đắk Nông có khoảng 117.000 lao động trong độ tuổi từ 20-39 tuổi, chiếm 35% tổng dân số và chiếm 61% lực lượng lao động, tiềm năng về nguồn n...
3 4 5 6 7 8 9