Lao động
Vĩnh Phúc: Nỗ lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Vĩnh Phúc: Nỗ lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động
(LĐXH) - Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.
3 4 5 6 7 8 9