Thời sự
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ
(LĐXH)-Ngày 7/12/2017, Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ và nâng cao năng lực về quản ...
1 2 3 4 5 6 7