Thời sự
Hội thảo xây dựng kế hoạch đánh giá chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW Hội thảo xây dựng kế hoạch đánh giá chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW
(LĐXH) - Sáng ngày 29/6/2018, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với UNDP và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch đán...
1 2 3 4 5 6 7