Xã hội
Truyền thông về trẻ em: Cần tinh tế và thận trọng Truyền thông về trẻ em: Cần tinh tế và thận trọng
(LĐXH)- Báo chí về trẻ em chiếm một vị trí đặc biệt trong hệ thống báo chí vì có những đặc tính riêng, đòi hỏi sự tinh tế và thận trọng trong cách làm, cách thể hiện.
1 2 3 4 5 6 7