Giải mã gen cho trẻ - xu hướng giáo dục “cá nhân hóa” của các nước phát triển Giải mã gen cho trẻ - xu hướng giáo dục “cá nhân hóa” của các nước phát triển
(LĐXH)-Giải mã gen không chỉ được sử dụng cho công tác chẩn đoán bệnh, mà công nghệ này đã bắt đầu đi vào đời sống và trở thành xu hướng giáo dục "cá nhân hóa" cho trẻ...
1 2 3 4 5 6 7