Cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm có chứa Amiăng trắng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Cần cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm có chứa Amiăng trắng để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
(LĐXH) Ngày 15/12/2020, tại Hà Nội, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp và sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam, Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển Cộng đồng (IREC...
1 2 3 4 5 6 7