Bộ Y tế đề xuất cấm hoàn toàn mọi loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam Bộ Y tế đề xuất cấm hoàn toàn mọi loại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam
(LĐXH) Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng rất có hại đối với trẻ em, thanh thiếu niên nói riêng và người sử dụng các s...
1 2 3 4 5 6 7