Xã hội
Đến tháng 7/2018: Sóc Trăng xây dựng, sửa chữa được 2.433 mái ấm cho người có công với cách mạng Đến tháng 7/2018: Sóc Trăng xây dựng, sửa chữa được 2.433 mái ấm cho người có công với cách mạng
(LĐXH)-Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước, với sự hỗ trợ của tỉnh, đến nay hàng nghìn ngôi nhà mới của người có công ...
2 3 4 5 6 7 8