Xã hội
Thái Nguyên: Phấn Mễ - địa phương đi đầu trong công tác Đền ơn đáp nghĩa Thái Nguyên: Phấn Mễ - địa phương đi đầu trong công tác Đền ơn đáp nghĩa
(LĐXH)- Phấn Mễ là xã đứng đầu của huyện Phú Lương về phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, được UBND tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.
2 3 4 5 6 7 8