Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Trường Đại học Lao động – Xã hội cần chuyển đổi số mạnh mẽ trong đào tạo” Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Trường Đại học Lao động – Xã hội cần chuyển đổi số mạnh mẽ trong đào tạo”
(LĐXH) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc tại Trường Đại học Lao động – Xã hội ngày 9/2/2022.
5 6 7 8 9 10 11