Văn hóa - Thể thao
Trung bình người Việt chi 20 triệu cho một lần du lịch nước ngoài Trung bình người Việt chi 20 triệu cho một lần du lịch nước ngoài
Báo cáo mới công bố của Visa cho biết, trung bình trong chuyến du lịch nước ngoài gần nhất, mỗi người Việt chi 880 USD.
1 2 3 4 5 6 7