Văn hóa - Thể thao
Ninh Thuận nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn Ninh Thuận nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn
(LĐXH) - Ngày 30/3/2018, tại Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Ninh Thuận 2018 nhằm giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh,...
1 2 3 4 5 6 7