Xã hội
TPHCM: Trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng nữ đại biểu HĐND TPHCM: Trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng nữ đại biểu HĐND
(LĐXH) - Ngày 28/9/2016, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố phối hợp với Hội trí thức TPHCM tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp nâng ca...
2 3 4 5 6 7 8