Xã hội
Nghệ An thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới Nghệ An thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới
(LĐXH)-Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” của UBND tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng n...
1 2 3 4 5 6 7