VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội
Cập nhật: 2 giờ trước
Các chính sách an sinh xã hội (ASXH) đang dần tiếp cận theo hướng dựa trên quyền được an sinh của người dân, đồng thời phù hợp với xu thế chung của quốc tế, cơ bản hình thành hệ thống ASXH bao phủ toàn dân