Lao động
Gần 500 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm Gần 500 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm
(LĐXH)- Theo báo cáo của các địa phương, 4 tháng đầu năm 2018 cả nước giải quyết việc làm cho gần 500 nghìn lao động, đạt 31,2% kế hoạch.
1 2 3 4 5 6 7