Lao động
Hơn 1.800 vị trí việc làm dành cho lao động EPS Hàn Quốc và IM Japan về nước Hơn 1.800 vị trí việc làm dành cho lao động EPS Hàn Quốc và IM Japan về nước
(LĐXH)- 63 doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc) tuyển dụng hơn 1.800 chỉ tiêu, vị trí việc làm dành cho lao động đi làm v...
1 2 3 4 5 6 7