Lao động
Hà Nội triển khai chiến dịch 10.000 việc làm, chống thất nghiệp Hà Nội triển khai chiến dịch 10.000 việc làm, chống thất nghiệp
Chương trình do Thành đoàn Hà Nội tổ chức được tiến hành phi lợi nhuận với mong muốn đào tạo, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng nghìn ứng viên thất nghiệp d...
1 2 3 4 5 6 7