Lao động
Hà Nội hỗ trợ việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc về nước Hà Nội hỗ trợ việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc về nước
(LĐXH)- Nhằm tạo việc làm ổn định để hoà nhập với cuộc sống tại quê nhà cho các lao động Hà Nội hồi hương nói riêng, từ năm đầu 2018 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc là...
1 2 3 4 5 6 7