Lao động
Hơn 54.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019 Hơn 54.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2019
(LĐXH) - Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2019, số lượng lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài là 54.144 lao động, tăng 12,02% so với 5 tháng đầu năm 2018.
1 2 3 4 5 6 7