Lao động
Cần nhiều giải pháp tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ ở miền núi Cần nhiều giải pháp tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ ở miền núi
(LĐXH)- Hiện nay, tại các tỉnh miền núi, nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; hầu hết dân số sinh sống và làm nghề nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Tuy ...
1 2 3 4 5 6 7