Lao động
Hà Nội: Giải bài toán cho hội viên hộ phụ nữ nghèo vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm Hà Nội: Giải bài toán cho hội viên hộ phụ nữ nghèo vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm
(LĐXH) – Thời gian qua, chương trình cho vay vốn từ Quỹ QGGQVL được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và...
1 2 3 4 5 6 7