Lao động
Nhiều kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm ở Bắc Kạn Nhiều kết quả tích cực trong công tác giải quyết việc làm ở Bắc Kạn
(LĐXH) - Với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách tạo việc làm cho người lao động, năm qua, tỉnh Bắ...
1 2 3 4 5 6 7