Lao động
Yên Bái nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn lao động địa phương Yên Bái nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn lao động địa phương
(LĐXH)- Xác định lĩnh vực lao động, việc làm và dạy nghề là một phần quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, ngành Lao động Yên...
1 2 3 4 5 6 7