VIDEO
Theo THĐT
Tăng giờ làm thêm: Doanh nghiệp và người lao động nói gì?
Cập nhật: 2 giờ trước
Đây được coi là một trong những giải pháp nhằm thực hiện chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, khắc phục những tổn thất do dịch Covid-19 gây ra cho người lao động và người sử dụng lao động trong hơn 2 năm qua, góp phần cho quá trình phục hồi kinh tế - xã hội đất nước.