Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ghi nhãn dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe người dân Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về ghi nhãn dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe người dân
(LĐXH) Trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền giúp người dân biết cách lựa chọn thực phẩm dinh dưỡng có lợi hơn cho sức khỏe, khu...
1 2 3 4 5 6 7