Samsung Việt Nam và Bệnh viện Samsung Seoul lần thứ hai tổ chức khám chữa bệnh cho người dân Thái Nguyên và nhân viên Samsung Việt Nam và Bệnh viện Samsung Seoul lần thứ hai tổ chức khám chữa bệnh cho người dân Thái Nguyên và nhân viên
(LĐXH) Chương trình tình nguyện y tế với qui mô và ý nghĩa lớn hàng năm do Samsung Việt Nam, Bệnh viên Samsung Seoul và Bệnh viện A (Thái Nguyên) thực hiện. - Phẫu t...
1 2 3 4 5 6 7