VIDEO
Theo THDT
Rộng cửa việc làm với lao động có tay nghề
Cập nhật: 2 giờ trước
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề lao động có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững nền kinh tế.