Thời sự
Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ họp quốc hội chung lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, Triều Tiên sẽ họp quốc hội chung lần đầu tiên trong lịch sử
Triều Tiên đã ủng hộ đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức kỳ họp quốc hội chung lần đầu tiên trong lịch sử nhằm thực thi các tuyên bố chung và thỏa thuận mà 2 bên đã đ...
1 2 3 4 5 6 7