Xã hội
Bình Định: Khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công Bình Định: Khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 22/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nh...
1 2 3 4 5 6 7