Xã hội
Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ điều dưỡng sức khỏe cho người có công Quảng Ninh: Đảm bảo chế độ hỗ trợ điều dưỡng sức khỏe cho người có công
(LĐXH) Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ tiếp tục bàn thảo, xem xét ban hành Nghị quyết về “Hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với...
1 2 3 4 5 6 7