Xã hội
Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Trà Vinh): Giúp nhau phát triển kinh tế Cựu chiến binh huyện Châu Thành (Trà Vinh): Giúp nhau phát triển kinh tế
(LĐXH) - Những năm qua trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã xuất hiện nhiều tấm gương Cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi với những mô hình hay, sáng tạ...
1 2 3 4 5 6 7