VIDEO
Theo Truyền hình TTX
Mỗi lao động thất nghiệp ở Đồng Nai được trợ cấp gần 29 triệu đồng
Cập nhật: 2 giờ trước
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai, hơn 7 tháng đầu năm 2022, đơn vị này đã ra quyết định trợ cấp thất nghiệp cho hơn 41 nghìn lao động với số tiền khoảng 1.200 tỷ đồng. Trung bình, mỗi người thất nghiệp tại Đồng Nai được nhận trợ cấp trong 7 tháng với tổng số tiền gần 29 triệu đồng.