VIDEO
Theo THLC
Lào Cai hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
Cập nhật: 2 giờ trước
Bằng nhiều hình thức, với nhiều giải pháp sáng tạo, địa phương đã chủ động triển khai các phong trào hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế… tạo nhiều cơ hội cho chị em phụ nữ vươn lên, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.