VIDEO
Theo VTV1
Hỗ trợ lao động tự do mất việc làm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Từ ngày 10/5 sẽ tập trung cao độ để giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Dự kiến, cơ bản đến ngày 15/5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.