VIDEO
Theo Truyền hình Thái Nguyên
Giảm nghèo từ nguồn tín dụng chính sách ở Thái Nguyên
Cập nhật: 2 giờ trước
Thực tế đã ghi nhận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được triển khai tại xã Linh Thông, huyện Định Hóa đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ địa phương hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH.