VIDEO
Theo VTV24
Giải quyết khó khăn cho người dân trong mùa dịch COVID-19
Cập nhật: 2 giờ trước
Sau những lời kêu gọi, nhiều người dân đã cùng các cấp chính quyền, đóng góp hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn.