VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Giải pháp bảo vệ trẻ em trong đại dịch COVID-19
Cập nhật: 2 giờ trước
Các chính sách hỗ trợ cho trẻ em là F0, F1, phụ nữ đang mang thai, người nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi được triển khai nhanh chóng, kịp thời.
Từ khóa: Trẻ Em Covid-19