VIDEO
Theo VTV1
Gia tăng xâm hại tình dục trẻ em trên không gia mạng
Cập nhật: 2 giờ trước
Dù sinh ra trong thời đại công nghệ và có thể rất nhanh chóng giỏi công nghệ nhưng các em chưa đủ các kỹ năng cần thiết để đối mặt với những rủi ro trên môi trường mạng và dễ bị xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục trên môi trường mạng.