Văn hóa - Thể thao
Nhiều sự kiện được tổ chức nhân năm du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa Nhiều sự kiện được tổ chức nhân năm du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, Khánh Hòa
(LĐXH) Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Giới thiệu chương trình Năm du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang, ...
1 2 3 4 5 6 7