VIDEO
Theo Truyền hình Vĩnh Long
Bộ LĐTB&XH Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Sáng ngày 25/12/2019, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2020.