VIDEO
Theo VTV24
Bình đẳng giới trong xây dựng nông thôn mới
Cập nhật: 2 giờ trước
Để tạo nên những thành quả to lớn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, không thể phủ nhận bàn tay và công sức của những người phụ nữ với những đóng góp thiết thực ở nhiều mặt khác nhau.