VIDEO

Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục
Cập nhật: 2 giờ trước
Trẻ em là những người dưới 16 tuổi, rất non nớt, chưa đủ sức khỏe cũng như khả năng tự bảo vệ, ứng phó trước sự xâm hại. Khi bị xâm hại, các em thường không dám tố giác kẻ phạm tội vì bị đe dọa, sợ bị mắng, nên một mình cam chịu tổn thương.