VIDEO

Theo Truyền hình Vì trẻ em
Đào tạo nghề cho người khuyết tật tại xã Tân Thọ, Thanh Hóa
Cập nhật: 2 giờ trước
Mô hình sinh kế của Hợp tác xã thủ công nghiệp tại xã Tân Thọ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều bà con trong xã.