Xã hội
Yên Bái tặng hơn 28.400 suất quà Tết cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
12:13 PM 18/01/2023
(LĐXH)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức trao tặng 80.466 suất quà, tổng kinh phí 38.312,1 triệu đồng cho các đối tượng, trong đó có hơn 28.400 suất quà dành tặng người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Ngô Thanh Giang, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Yên Bái, cho biết: Để kịp thời thăm hỏi, tặng quà, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 15/12/2022 về việc thăm và tặng quà cho người nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 15/12/2022 về việc tổ chức các Đoàn đi kiểm tra tình hình, thăm và tặng quà nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Yên Bái đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát các hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết để bố trí nguồn lực, tổ chức hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng này.

Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho hộ gia đình chính sách tại xã Khao Mang

Theo các kế hoạch đã được UBND tỉnh ban hành và nguồn huy động từ ngân sách cấp huyện, cấp xã , các nguồn xã hội hoá dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức trao tặng 80.466 suất quà với tổng kinh phí 38.312,1 triệu đồng cho người có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, phục vụ nhân dân trong dịp Tết, các Hội đặc thù, các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài tỉnh.
Cụ thể, tính đến ngày 17/1/2023 (tức ngày 26 Tết), tỉnh Yên Bái tặng 17.767 suất suất quà cho người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện 5.450,2 triệu đồng; quà Tết cho người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 28.443 suất, kinh phí 14.221,5 triệu đồng.
Quà tặng cho hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ngoài Kế hoạch số 259/KH-UBND, các huyện, thị xã, thành phố đã huy động thêm 9.152 suất quà, kinh phí thực hiện 3.886,4 triệu đồng để tặng cho các hộ cận nghèo, các hộ thoát nghèo tiêu biểu.
Quà chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi 10.452 suất, kinh phí thực hiện 5.826 triệu đồng; quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, các huyện, thị xã, thành phố đã huy động từ nguồn ngân sách cấp huyện và từ xã hội hóa để tặng quà cho 1.989 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí thực hiện là 918,8 triệu đồng.
Ngoài quà tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo, các huyện, thị xã, thành phố còn huy động ngân sách cấp huyện và các nguồn xã hội hoá để tặng 9.057 đối tượng để tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác với tổng kinh phí hơn 6.431,6 triệu đồng.
Quà tặng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương, Quỹ Bảo trợ trẻ em và xã hội hóa khác tặng quà Tết cho 3.156 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kinh phí thực hiện 1.094,5 triệu đồng.
Quà tặng các đối tượng khác 397 suất, kinh phí 134,1 triệu đồng, bao gồm: quà tặng gia đình cán bộ, chiến sỹ của tỉnh làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo 15 suất (mức quà 1,3 triệu đồng/suất), kinh phí thực hiện 19,5 triệu đồng; quà tặng người mù có hoàn cảnh khó khăn 200 suất (mức quà 300.000 đồng/suất), kinh phí thực hiện 60 triệu đồng; quà tặng cán bộ, viên chức và người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội (mức quà 300.000 đồng/suất) là 182 suất, kinh phí 54,6 triệu đồng.
Tỉnh Yên Bái cũng đã tặng quà đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết, phục vụ nhân dân trong dịp Tết, các Hội đặc thù, các cơ sở trợ giúp xã hội của tỉnh và các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài tỉnh đang chăm sóc người có công, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh với 53 đơn vị (trong đó 49 đơn vị trên địa bàn tỉnh, 04 đơn vị ngoài tỉnh), kinh phí 349 triệu đồng.
Đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tính đến ngày 17/1/2023, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành việc chi trả trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2023, trong đó: chi trợ trợ cấp đối với 5.544 người có công với cách mạng, kinh phí chi trả là 21.200 triệu đồng; chi trả trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho 31.613 người, kinh phí chi trả 32.744 triệu đồng.
Có thể thấy, những ngày này, các cấp, ngành, đoàn thể cùng toàn xã hội ở Yên Bái đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Qua đó giúp mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui, an toàn. 

Chí Tâm