Xã hội
Yên Bái tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
10:51 AM 03/06/2020
(LĐXH)-Những năm gần đây, Yên Bái trở thành địa bàn trung chuyển và tiêu thụ trái phép chất ma túy rất lớn. Mặc dù, trên địa bàn tỉnh không có những tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy công khai nhưng hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn có những diễn biến khá phức tạp.
Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng tham gia vào đường dây phần lớn là người dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao còn nhiều khó khăn như Mù Cang Chải, Văn Chấn (Yên Bái); đối tượng người Yên Bái di cư đi các địa bàn Sơn La, Điện Biên và Mường Lát (Thanh Hóa), lợi dụng việc thường xuyên đi thăm thân để mua bán, vận chuyển ma túy.
Một trong những căn nguyên chính khiến tội phạm ma túy và các tệ nạn liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, đó là tỷ lệ người nghiện ở ngoài cộng đồng còn cao. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, trong đó Công an là nòng cốt, hơn 1.000 đối tượng đã được đưa vào các cơ sở cai nghiện.
Trước thực trạng trên, năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Riêng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW.
Theo đó, Sở sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;  Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Đồng thời nhân rộng các gương điển hình, tiên tiến trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy, gương người thoát nghiện thành công; Kịp thời khen thưởng thành tích của các cá nhân, tập thể trong toàn ngành trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.
Giờ lao động sản xuất, học nghề mộc của học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái
Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu trong năm 2020  nâng cao được hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, tổ chức giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cai nghiện ma túy; Tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy; Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy các cấp; Cập nhật, liên thông hệ thống dữ liệu về cai nghiện ma túy… Theo đó, ngành chú trọng xây dựng mô hình trong Cơ sở cai nghiện ma túy, trong đó xây dựng các mô hình, lớp đào tạo nghề cho người cai nghiện ma túy phù hợp với điều kiện, đặc điểm tâm sinh lý và sức khỏe của người cai nghiện ma túy;  Xây dựng các mô hình tư vấn điều trị dự phòng và cai nghiện ma túy; Tư vấn về giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy; Tư vấn các biện pháp phòng tránh tái nghiện ma túy khi hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó, Sở sẽ triển khai xây dựng mô hình tại địa bàn trọng điểm về ma túy; Xây dựng các Tổ nòng cốt, tình nguyện viên trong việc giúp đỡ người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện…;  Xây dựng các Tổ cho vay vốn, dạy nghề và tạo việc làm cho người nghiện ma túy;  Xây dựng các Câu lạc bộ phòng, chống và cai nghiện ma túy tại địa phương;
Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội từng bước thực hiện nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, năng lực của hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Cụ thể, sẽ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy các cấp. Tại cấp tỉnh, là các cán bộ, công chức phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cán bộ, viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy. Tại cấp huyện, là cán bộ của  Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; Trung tâm Y tế; Công an; Tư pháp... Tại cấp xã là lãnh đạo Ủy ban nhân dân, và cán bộ: Lao động- Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Y tế, Công an; Cán bộ, các tổ chức hội, đoàn thể làm nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy.
Cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống và các cai nghiện ma túy; công tác dạy nghề và tạo việc làm cho người cai nghiện ma túy theo các nhu cầu thực tế khi có đủ các nguồn lực cần thiết; Mở rộng diện cai nghiện ma túy tự nguyện; Phối hợp với ngành Y tế thực hiện điều trị Methadone cũng là một nhiệm vụ được chú trọng triển khai năm 2020 để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, hoàn thành được  chỉ tiêu cai nghiện ma túy bắt buộc 200 người/năm. Trong năm nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng tập trung hoàn thiện các chế độ, chính sách, luật pháp về công tác cai nghiện ma túy; Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và Xây dựng Đề án về công tác cai nghiện ma túy cho giai đoạn 2021-2025; Quy hoạch Cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh;
Để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Phòng Phòng, phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) có nhiệm vụ tổ chức hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác; Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nội dung hoạt động của kế hoạch; Thực hiện các chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định.
Phòng Lao động việc làm- Giáo dục nghề nghiệp (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) phối hợp với phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cơ sở cai nghiện ma túy và các địa phương hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện dạy nghề cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các địa phương trong tỉnh.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái thực hiện công tác tuyên truyền tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh;  Xây dựng các mô hình, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm; Phối hợp thực hiện việc cập nhật dữ liệu về cai nghiện ma túy; Sử dụng tốt các nguồn lực được hỗ trợ; Có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ viên chức làm công tác cai nghiện ma túy.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện tư vấn giới thiệu việc làm cho người cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; Tư vấn giới thiệu việc làm cho người nghiện ma túy tại các xã, địa bàn trọng điểm về ma túy (theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm).
Cùng với đó, Phòng Lao động động- Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương; Đôn đốc, kiểm tra giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định./. 
Minh Hằng