VIDEO
Theo Truyền hình Nhân Dân
Yên Bái: Gần 6.000 tỷ đồng thực hiện chính sách giảm nghèo năm 2020
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Những năm qua, với những chính sách hỗ trợ được triển khai, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều hướng phát triển góp phần tích cực giảm nghèo, nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân.
Từ khóa: Giảm nghèo yên Bái