Xã hội
Yên Bái thực hiện đạt các mục tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
03:39 PM 12/11/2020
(LĐXH)-Giai đoạn 2016-2020, công tác phòng, chống mại dâm ở Yên Bái đã có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ các cấp và nhân dân.Trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội được nâng cao.
Tính đến nay, Yên Bái không có điểm nóng, không có điểm mại dâm công cộng
Một số địa phương đã đưa công tác phòng, chống mại là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - Văn hóa xã hội của địa phương. Các cơ quan chức năng đã triển khai rộng rãi các dịch vụ xã hội cả về số lượng và chất lượng tạo điều kiện thuận lợi để người hoạt động mại dâm được tiếp cận sử dụng. Cơ quan Công an và Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra liên ngành 178) của tỉnh đã tích cực vào cuộc Kiểm tra trấn chỉnh các cơ sở kinh doanh thực hiện chưa đúng các quy định của Nhà nước về phòng, chống mại dâm. Khi phát hiện cơ sở kịnh doanh vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm cơ quan công an lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Việc làm trên  đã làm giảm tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm.
Cụ thể, về mục tiêu tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm, Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 đề ra. Năm 2017, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% số xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng, chống mại dâm và được duy trì thường xuyên. Từ năm 2016 thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên báo trên báo Yên Bái mỗi tháng một lần.
Về mục tiêu đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở, đến năm 2020, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, bình quân mỗi năm giảm 4,93% hộ nghèo( từ 32,21% xuống còn 11,56% năm 2019 ước còn 7,56% năm 2020); dạy nghề cho lao động nông thôn được 20.874 người theo đề án 1956; chương trình việc làm (phát triển kinh tế đia phương 53.997 lao động, Vốn vay giải quyết việc làm 8.470 lao động, cung ứng lao động đi lao động ngoài tỉnh 25.604 lao động, xuất khẩu lao động 5.493 lao động).
Về mục tiêu xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm, các ngành chức năng đã xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã hội và HIV/AIDS và phòng ngừa, giảm tình trạng bọ lực trên cơ sở giới. Cung cấp vật dụng can thiệp (cấp 110.211 bao cao su), truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn, chuyển tuyến đến các cơ sở dịch vụ xét nghiệm. Tổ chức xét nghiệm và điều trị cho các bệnh nhân nhiễm HIV. Theo lũy tích Yên Bái hiện có 5.924 người nhiễm HIV, số còn sống 4.307 người, số được quản lý 2.304 người. số người đang điều trị ARV 1.611 bệnh nhân. Đồng thời Yên Bái cũng thực hiện tốt công tác xét nghiệm HIV và thực hiện tốt công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Thực hiện hoạt động tuyên truyền đối với nhóm có nguy cơ cao.
Về, mục tiêu đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm, trrong 5 năm từ 2016-2020, cơ quan Công an cấp tỉnh, huyện đã tổ chức bắt và khởi tố 15 vụ 22 bị can, xử lý hành chính 46 đối tượng về hành vi mua bán dâm; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, huyện đã thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử 14 vụ 19 bị cáo; Tòa án nhân nhân cấp tỉnh, huyện đã tổ chức xét xử 14 vụ 19 bị cáo có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến mại dâm.
Nhìn chung, về cơ bản Yên Bái đã thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề ra. Công tác phòng chống HIV/AIDS, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục kiềm chế, giảm tốc độ lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn; kiềm chế và làm giảm đáng kể hoạt động của các tội phạm ma túy, không có điểm nóng, bức xúc về ma túy, mại dâm. Không có hiện tượng gái bán dâm đứng đường, chèo kéo khách hàng và chưa phát hiện mại dâm nam, mại dâm đồng tính, môi giới mại dâm qua mạng internet. Đồng thời, Yên Bái không có điểm nóng, không có điểm mại dâm công cộng./.
Nam Tiến