VIDEO
Theo VTV24
Xuất khẩu lao động - Cơ hội và thách thức với lao động vùng khó
Cập nhật: 2 giờ trước
Đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài, bao gồm những lao động trẻ thực tế vẫn đang gặp khó khăn dù có nhiều hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ trên các xã, huyện nghèo.