VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Xâm hại tình dục: Hãy ngăn chặn ngay để bảo vệ trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Tính chất vụ việc, bạo lực xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội.