Xã hội
Hoàn thiện khung pháp lý phát triển nghề Công tác xã hội Hoàn thiện khung pháp lý phát triển nghề Công tác xã hội
(LĐXH) - Nhân kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ Nhất, ngày 24/3/2017, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Bộ Lao động - TBXH đã tổ chức Hội thảo Khung ...
2 3 4 5 6 7 8