Xã hội
Xây dựng và ban hành luật về nghề công tác xã hội là rất cần thiết Xây dựng và ban hành luật về nghề công tác xã hội là rất cần thiết
(LĐXH)- Đây là ý kiến được nhiều chuyên gia thống nhất đưa ra tại Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nghề công tác xã hội”, được tổ chức ngày 14/12 tại...
1 2 3 4 5 6 7