Xã hội
Hiệu quả “Mô hình cơ sở phòng và trị liệu Rối nhiễu Tâm trí tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn” Hiệu quả “Mô hình cơ sở phòng và trị liệu Rối nhiễu Tâm trí tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vân Đồn”
(LĐXH)- Tháng 7/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề án “Thí điểm mô hình cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí tại huyện Vân Đồn”.
1 2 3 4 5 6 7