Xã hội
Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 2 Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 2
Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ-TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận ngày 25 tháng 3 hàng năm là “Ngày Công tác Xã hội Việt Nam” và công văn số...
1 2 3 4 5 6 7