Xã hội
Đồng Nai huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác xã hội Đồng Nai huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác xã hội
(LĐXH) - Ngày 22/3/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Công tác xã hội Việt Nam” 25-3. Phó giám đốc Sở LĐ-TB...
1 2 3 4 5 6 7