Xã hội
Báo Thái Nguyên đẩy mạnh truyền thông về nghề công tác xã hội Báo Thái Nguyên đẩy mạnh truyền thông về nghề công tác xã hội
(LĐXH)- Trong những năm qua, Thái Nguyên luôn coi trọng công tác tuyên truyền về nghề CTXH, đặc biệt trên cơ quan báo chí.
1 2 3 4 5 6 7