Xã hội
Nâng cao chất lượng truyền thông trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về CTXH Nâng cao chất lượng truyền thông trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về CTXH
(LĐXH)-Từ ngày 20-21/9 tại Hòa Bình, Tạp chí Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH) tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng truyền thông trong qu...
1 2 3 4 5 6 7