Xã hội
Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Nỗ lực kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng yếu thế Trung tâm Công tác xã hội thành phố Hải Phòng: Nỗ lực kết nối cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng yếu thế
(LĐXH) - Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, đơn vị ...
1 2 3 4 5 6 7