Xã hội
Ninh Thuận nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xã hội Ninh Thuận nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xã hội
LĐXH - Thời gian qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Ninh Thuận đã nỗ lực chủ động, phối hợp trong công tác tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách an...
1 2 3 4 5 6 7