Xã hội
Yên Bái: Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 23/8 Yên Bái: Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 23/8
Nhân dịp kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3, vừa qua, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam...
1 2 3 4 5 6 7