Xã hội
Thúc đẩy nghề Công tác xã hội giúp người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội Thúc đẩy nghề Công tác xã hội giúp người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội
(LĐXH) - Tại tỉnh Ninh Thuận, trước nhu cầu sử dụng các dịch vụ xã hội, trợ giúp xã hội của người dân, mục tiêu trước mắt và dài hạn tỉnh hướng tới là đưa các hoạt độn...
1 2 3 4 5 6 7