Xã hội
Vun đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn trên quê hương Hà Tĩnh
02:10 PM 17/06/2022
LĐXH - Trong những năm qua, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với cả nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định công tác chăm sóc người có công, người tham gia kháng chiến và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và trọng tâm của các ngành, các địa phương, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện quản lý 430.420 lượt hồ sơ; trong đó, 12 nhóm đối tượng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công (NCC) là 301.135 hồ sơ, còn lại hồ sơ hưởng trợ cấp 01 lần, hồ sơ mai táng phí nguồn địa phương. Để đảm bảo mục tiêu thực hiện tốt hơn chính sách ưu đãi NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân cùng nơi cư trú, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết chính sách ưu đãi đối với các diện đối tượng NCC; chỉ đạo ban hành và thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đồng thời chỉ đạo phát động thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các cấp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCC. Các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thực hiện các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng gia đình chính sách, NCC với cách mạng, vận động các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình NCC.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm mẹ Việt Nam anh hùng nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh hồi đầu tháng 6/2022
(Ảnh: baohatinh)

Trong năm 2021, mặc dù bị tác động bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng với tỉnh Hà Tĩnh với những giải pháp quyết liệt và triệt để nhằm đảm bảo đời sống dân sinh, duy trì việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Theo đó, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung mọi nguồn lực của địa phương cùng các các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện tốt công tác xác nhận, giải quyết chính sách ưu đãi đối với các diện NCC, thân nhân NCC; đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các chính sách và pháp luật đối với NCC. Toàn tỉnh thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 44.000 NCC, kinh phí hớn 684 tỷ đồng; thực hiện chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng 19.466 người; huy động xã hội hóa nguồn lực xây mới 777 nhà ở cho NCC với cách mạng và thân nhân với số kinh phí hơn 60 tỷ đồng, sửa chữa 11 căn nhà với kinh phí hơn 200 triệu đồng…

Cùng với việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi NCC, các tổ chức, đoàn thể cùng lớp lớp quần chúng trên quê hương cách mạng anh hùng đã luôn đồng thuận trong xây dựng, tổ chức triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn như xây nhà tình nghĩa, lập Quỹ Ðền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ổn định đời sống thương binh, bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ, tặng học bổng cho con em gia đình chính sách học khá, giỏi, ưu đãi vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh… Hiện nay, Hà Tĩnh không còn NCC với cách mạng thuộc hộ nghèo; 100% hộ gia đình NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân tại nơi cư trú; 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và NCC.

Đoàn viên thanh niên thường xuyên chăm sóc, dọn dẹp tại Đài tưởng niệm liệt sỹ

Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” là nghĩa vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau, thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng. Tập trung giải quyết tốt các tồn đọng chính sách sau chiến tranh, hỗ trợ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng. Đẩy mạnh việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, chỉnh trang tu bổ xây dựng mới các công trình ghi công liệt sĩ; đáp ứng tốt nhu cầu tình cảm, tâm linh; khắc phục và hạn chế thấp nhất những thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện các chính sách đối với NCC. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc các đối tượng NCC, nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, trợ giúp phương tiện đi lại… Thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ, kịp thời biểu dương, khen thưởng các thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách phát huy truyền thống tốt đẹp, tự nỗ lực vươn lên, khắc phục khó khăn tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, NCC với cách mạng trên quê hương./.

Trần Huyền