Kinh tế
VRG có Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc mới
07:20 PM 13/01/2022
(LĐXH) - Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) - Công ty cổ phần tổ chức ngày 12/1/2021 đã bầu ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc VRG giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Lê Thanh Hưng – Phó Tổng Giám đốc được bầu giữ chức Tổng Giám đốc VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026.

: Lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT VRG Trần Công Kha (đứng thứ hai, bên phải sang) và ông Lê Thanh Hưng – Tổng Giám đốc VRG (đứng thứ hai, bên trái sang)

Đại hội đồng cổ đông VRG được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội gồm có 71 đại biểu, đại biểu ủy quyền 5.020 cổ đông đại diện cho 3.907.589.930 cổ phần. Đại hội đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm 8 người, bao gồm: ông Huỳnh Văn Bảo; ông Nguyễn Hay; ông Phan Mạnh Hùng; ông Lê Thanh Hưng; ông Trần Công Kha; ông Hà Văn Khương; ông Phạm Văn Thành; ông Trần Ngọc Thuận. Trong đó, ông Trần Công Kha được tín nhiệm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT VRG, ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT được tín nhiệm giữ chức danh TGĐ VRG.

 Lãnh đạo Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ban kiểm soát VRG gồm 3 người: ông Nguyễn Minh Đức, ông Đỗ Khắc Thăng, ông Võ Văn Tuấn. Trong đó, ông Đỗ Khắc Thăng được tín nhiệm giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy an Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu tham gia HĐQT và các đồng chí giữ các chức danh quan trọng của VRG – CTCP nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng của Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vào HĐQT VRG nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt những kết quả VRG đạt được trong thời gian vừa qua và tiếp tục điều hành VRG đạt được những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đăng Hải