Lao động
Vĩnh Phúc: Nỗ lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động
10:01 PM 06/12/2017
(LĐXH) - Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, từng bước mang lại hiệu quả tích cực.
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với các ban, ngành chức năng tăng cường quản lý hoạt động dạy nghề, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về dạy nghề, quy chế chuyên môn, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ học nghề; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm thông qua việc ký kết các hợp đồng cung ứng lao động với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tích cực đưa giáo viên, học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp để thực tập, nâng cao trình độ tay nghề, làm quen với tác phong lao động công nghiệp; tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nói chung và người lao động nói riêng về vai trò của đào tạo nghề đối với tạo việc làm tăng thu nhập.
Hiện nay, toàn tỉnh có 35 cơ sở đăng ký hoạt động dạy nghề, hàng năm đào tạo ra hàng nghìn lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển mới hơn 37 nghìn học sinh, sinh viên, trong đó, 795 người có trình độ cao đẳng nghề; 36 nghìn người  trình độ trung cấp, sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 3 tháng và hàng nghìn lao động được đào tạo tại các doanh nghiệp, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Sau đào tạo, khoảng 80% số lao động tìm được việc làm ổn định.
Hàng năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm,
thu hút hơn 1.000 lượt doanh nghiệp tuyển dụng và từ 6.000 – 7.000 lao động tham gia đăng ký tìm việc
Bên cạnh đó, công tác giải quyết việc làm cho người lao động được tỉnh đặc biệt chú trọng. Để giải người lao động có điều kiện tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, Sở LĐTBXH chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động, liên kết, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; tăng cường năng lực hoạt động của Sàn giao dịch việc làm bằng việc nâng từ 2 phiên lên 4 phiên hàng tháng; mở Sàn giao dịch việc làm online; đặt văn phòng tư vấn, tuyển dụng lao động tại các huyện; tổ chức các buổi hội thảo, tư vấn; hướng dẫn người lao động quy trình thủ tục cần thiết khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Trung bình mỗi năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hàng chục phiên giao dịch việc làm, thu hút hơn 1.000 lượt doanh nghiệp tuyển dụng và từ 6.000 – 7.000 lao động tham gia đăng ký tìm việc; qua đó, hàng nghìn lao động  tìm được việc làm mới ổn định với mức thu nhập khá. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 12 nghìn lao động (đạt khoảng 60% kế hoạch năm), trong đó, hơn 11 nghìn lao động làm việc trong nước, gần 900 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thời gian tới, Sở LĐTBXH sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường công tác đưa lao động của tỉnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Kế hoạch số 5719/KH - UBND của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017 - 2020. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức. Tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo; phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, tham gia vào quá trình giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học, tư vấn, giới thiệu việc làm…Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm, cung cấp thông tin về cơ sở dạy nghề, các nghề đào tạo, địa chỉ sử dụng lao động.../.
Cảnh Minh