Lao động
Vĩnh Phúc: Năm 2021, giải quyết việc làm cho gần 19.000 lao động
02:27 PM 14/01/2022
(LĐXH)- Theo Sở Lao động – TBXH tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 18.986 lao động, trong đó có 355 lao động đi làm việc ở nước ngoài (vượt kế hoạch tỉnh Đảng bộ đề ra là giải quyết việc làm cho từ 16.000-17.000 lao động).
Sở Lao động – TBXH đã triển khai thu thập thông tin cung - cầu lao động; khảo sát tình hình sử dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021 của doanh nghiệp để hỗ trợ, cung ứng lao động; khảo sát để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của người lao động, tác động của dịch Covid-19 đến tình hình sử dụng lao động, những khó khăn trong tuyển lao động của doanh nghiệp. Tỉnh đã tổ chức 26 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của 223 doanh nghiệp, 1.381 lao động. Kết quả: Số lao động được sơ tuyển tại Sàn giao dịch 933 người. Bên cạnh các Phiên giao dịch cố định, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 02 phiên giao dịch lưu động (01 phiên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 01 phiên tại huyện Vĩnh Tường cho lao động xuất ngũ); 01 phiên giao dịch kết nối 07 tỉnh, thành phố (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ); tổ chức 01 Hội nghị tư vấn-giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm cho 01 doanh nghiệp; cấp lại cho 01 doanh nghiệp; Giới thiệu cho 10 Công ty được tuyển chọn lao động Vĩnh Phúc đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản; Tiếp nhận và thẩm định 193 bộ hồ sơ cam kết lương của người lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan.
Tạo việc làm cho người lao động thông qua các kênh được tỉnh đặc biệt chú trọng 
Song song với đó, Sở Lao động – TBXH phối hợp tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời người dân Vĩnh Phúc sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể: Hỗ trợ bằng tiền mặt cho 14.149 người, với số tiền hơn 9,2 tỷ đồng; hỗ trợ 150,2 tấn gạo cho 7.676 người. Tổ chức đón 1.240 người Vĩnh Phúc sinh sống, làm việc tại địa phương khác trở về địa phương (Trong đó: 41 người từ Bắc Giang; 1.199 người từ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai).
Phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu giải quyết việc làm của lao động từ vùng dịch trở về. Kết quả, toàn tỉnh có 922 lao động có nhu cầu giải quyết việc làm. Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tư vấn, hỗ trợ người lao động có nhu cầu vay vốn tự tạo việc làm.
Triển khai Bộ luật Lao động năm 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức 14 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động năm 2019 cho người lao động, người sử dụng lao động của các doanh nghiệp; 03 Hội nghị cho học sinh năm cuối của 03 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động tuyên truyền theo Đề án 31 năm 2021 và tổng kết kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Tổ chức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua tờ rơi, sách một số quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, quy chế dân chủ cơ sở, sử dụng lao động là người nước ngoài… Tổ chức triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; tuyên truyền, phổ biến các quy định về Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trả lời 19 văn bản hỏi của doanh nghiệp về thực hiện Bộ luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020 tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thẩm định, đề nghị UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động cho 02 doanh nghiệp, gia hạn giấy phép cho 01 doanh nghiệp, cho phép 01 doanh nghiệp rút tiền ký quỹ cho thuê lại lao động. Tiếp nhận và thẩm định 84 lượt nội quy lao động; tiếp nhận 30 thỏa ước lao động tập thể. Tiếp nhận và xác nhận cho 64 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khai báo nhu cầu sử dụng máy móc, vật tư, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; 37 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đáp ứng nhu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Hướng dẫn 19 lượt đơn vị thực hiện quy định pháp luật lao động về việc làm thêm giờ từ trên 200 đến 300 giờ.
Công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được quan tâm triển khai thực hiện. Sở Lao động – TBXH đã thẩm định và cấp giấy phép lao động cho 1.022 người lao động nước ngoài (trong đó: cấp mới cho 342 người; gia hạn cho: 632 người; cấp lại cho: 48 người); Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 75 người; Chấp thuận nhu cầu sử dụng vị trí người lao động nước ngoài cho 187 lượt doanh nghiệp với 530 vị trí việc làm Tiếp nhận trả lại giấy phép lao động của 89 lượt doanh nghiệp với 194 giấy phép lao động hết hạn. Tiếp nhận và ban hành văn bản thông báo người lao động nước ngoài được vào làm việc tại Việt Nam theo trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 17 người của 17 lượt đơn vị, tổ chức. Kiểm tra tại 05 doanh nghiệp nhỏ và vừa có sử dụng người lao động nước ngoài, ngoài các khu công nghiệp.
Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, hiện nay đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm tiếp tục được mở rộng. Ước cả năm 2021, tinh Vĩnh Phúc có 246.040 người tham gia BHXH (225.836 người tham gia BHXH bắt buộc, 20.204 người tham gia BHXH tự nguyện); 218.271 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND tỉnh năm 2021 là 11.207 lao động, với số tiền là 3 tỷ đồng. Tình hình thực hiện BHXH về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021, toàn tỉnh có 681 người được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với tổng số tiền là 7,2 tỷ đồng; 296 người được hưởng trợ cấp một lần với số tiền là 2,1 tỷ đồng.
Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp được theo quy định của Luật Việc làm. Năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 9.116 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 9.172 người, số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp là 7.501 người. Số lao động thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là 321 người.
Trong năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu tạo việc làm tăng thêm từ 16.000-17.000 việc làm mới. Sở Lao động – TBXH tham mưu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “Một số chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2025”. Kế hoạch của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2022 của Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm tỉnh. Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động chấp hành xong hình phạt tù năm 2021. Tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch triển khai Luật đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện.
Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 150/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về lao động, sử dụng lao động nước ngoài. Thực hiện các quy định về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo Nghị định của Chính phủ (sau khi được ban hành). Quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hòa giải viên lao động. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động tỉnh. Kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tham mưu triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022; Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, sau khi có hướng dẫn của Bộ Lao động - TB&XH. Triển khai các chương trình từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021-2022. Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 22/7/2021 triển khai Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách BHTN”.

Hồng Phượng