Lao động
Bắc Ninh đẩy mạnh giới thiệu việc làm online đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh covid-19 Bắc Ninh đẩy mạnh giới thiệu việc làm online đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh covid-19
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) đẩy mạnh giới thiệu việc làm thông ...
1 2 3 4 5 6 7