Lao động
Ninh Thuận: Quản lý, tổ chức cho hơn 1100 dự án vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm Ninh Thuận: Quản lý, tổ chức cho hơn 1100 dự án vay từ nguồn vốn giải quyết việc làm
(LĐXH) - Trong quá trình huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay từ Qũy quốc gia giải quyết việc làm ở Ninh Thuận không chỉ bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống hộ v...
1 2 3 4 5 6 7