Lao động
Những mô hình kinh tế nông thôn tạo việc làm hiệu quả ở Vĩnh Long Những mô hình kinh tế nông thôn tạo việc làm hiệu quả ở Vĩnh Long
Hiện nay, tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, có nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp nông thôn hiệu quả, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương, có tác động lan tỏa và...
1 2 3 4 5 6 7