Lao động
Hải Dương: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho người lao động Hải Dương: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho người lao động
(LĐXH) - Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là chính sách tác động trực tiếp đến người lao động, thể hiện tính nhân văn, sẻ chia những khó khăn đối với người lao động khi khô...
1 2 3 4 5 6 7