Lao động
Trung tâm DVVL Hà Giang: Địa chỉ tin cậy của người lao động Trung tâm DVVL Hà Giang: Địa chỉ tin cậy của người lao động
(LĐXH) – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 497/QĐ-UB ngày 05/11/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang với tên gọi ban đầu là ...
1 2 3 4 5 6 7