Lao động
Huyện Mai Sơn: Nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động Huyện Mai Sơn: Nỗ lực giải quyết việc làm cho  người lao động
(LĐXH)- Trong năm 2018 triển khai thực hiện Chương trình giải quyết việc làm, toàn huyện Mai Sơn (Sơn La) đã tạo thêm việc làm cho 6.316/2.500 lao động, đạt 253% kế ho...
1 2 3 4 5 6 7