Lao động
Hà Giang giải quyết việc làm cho hơn 19.000 lao động Hà Giang giải quyết việc làm cho hơn 19.000 lao động
(LĐXH)- Trong 11 tháng năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 19.103 lao động (đạt 116,8% kế hoạch năm), trong đó có 10.105 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, 643 l...
1 2 3 4 5 6 7