Lao động
Huyện Bình Xuyên nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động Huyện Bình Xuyên nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động
Theo kế hoạch, năm 2020 huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) thực hiện giải quyết việc làm (GQVL) cho hơn 1.800 lao động, bao gồm các ngành nghề nông, lâm nghiệp, thủy sả...
1 2 3 4 5 6 7