Lao động
Công ty Cổ phần nhân lực Sài Gòn giá trị được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Công ty Cổ phần nhân lực Sài Gòn giá trị được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Ngày 19/02/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp Giấy phép số 1160/LĐTBXH-GP về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Công ty Cổ...
1 2 3 4 5 6 7