Lao động
Lai Châu: Tăng cường hiệu quả nguồn vốn chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội Lai Châu: Tăng cường hiệu quả nguồn vốn chính sách góp phần đảm bảo an sinh xã hội
(LĐXH) - Theo báo cáo, đến 31/12/2018, tỉnh Lai Châu đã giải quyết việc làm cho gần 21.000 lao động, xuất khẩu lao động 316 người. Kết quả này là tổng hòa hình thức tă...
1 2 3 4 5 6 7