Lao động
Hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại Quảng Ninh làm việc Hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại Quảng Ninh làm việc
Theo thống kê của tỉnh Quảng Ninh, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã đón tổng cộng hơn 24.000 lượt người lao động quay trở lại làm việc. Hơn 24.000 lượt người la...
1 2 3 4 5 6 7