Lao động
1.891 vị trí việc làm đang chờ người lao động 1.891 vị trí việc làm đang chờ người lao động
(LĐXH) - Ngày 11/4/2018, Trung tâm Dịch Vụ Việc Làm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức phiên Sàn giao dịch việc làm cố định lần 3 năm 2018 tại 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phư...
1 2 3 4 5 6 7