Lao động
Bình Định đưa 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Bình Định đưa 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
(LĐXH)- Tỉnh Bình Định đặt mục tiêu bình quân mỗi năm đưa từ 700 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trở lên; tập trung vào các thị trư...
1 2 3 4 5 6 7