Lao động
Đa dạng hóa hoạt động giao dịch việc làm - phương thức kết nối hữu hiệu giữa “chủ” và “thợ” trong thị trường lao động Đa dạng hóa hoạt động giao dịch việc làm - phương thức kết nối hữu hiệu giữa “chủ” và “thợ” trong thị trường lao động
(LĐXH)-Thái Nguyên đón chúng tôi bằng một chiều mưa mùa bão tầm tã, trắng trời. Suốt quãng đường từ khách sạn Đông Á - Phan Đình Phùng đến Trung tâm dịch việc làm tỉnh...
1 2 3 4 5 6 7