Lao động
Công ty TNHH Seojin ViNa- Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho 7.500 lao động Công ty TNHH Seojin ViNa- Bắc Ninh: Giải quyết việc làm cho 7.500 lao động
Công ty TNHH Seojin ViNa- Bắc Ninh hoạt động từ năm 2015 tại KCN Tiên Sơn, Hoàn Sơn (Tiên Du) với diện tích nhà xưởng hơn 32.000 m2. Công ty 100% vốn nước ngoài (Hàn Q...
1 2 3 4 5 6 7