Lao động
Quảng Ninh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Quảng Ninh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
(LĐXH)-Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày ...
1 2 3 4 5 6 7