Lao động
Cần Thơ: Đào tạo nghề cho hơn 850 lao động thất nghiệp Cần Thơ: Đào tạo nghề cho hơn 850 lao động thất nghiệp
Năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, số lượng lao động thất nghiệp tăng nhiều, do vậy ngành Lao động- TB&XH Cần Thơ tăng cường hỗ trợ các chính sách để giúp người ...
1 2 3 4 5 6 7