Lao động
Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp: Xuất khẩu lao động đã để lại dấu ấn nổi bật Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp: Xuất khẩu lao động đã để lại dấu ấn nổi bật
(LĐXH)- “Năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước là 142.860 lao động, vượt 30% so với kế hoạch, là năm thứ năm liên tiếp số lượng vượt mức 100.000 lao...
1 2 3 4 5 6 7