Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông: Địa chỉ quen thuộc đối với người lao động và các doanh nghiệp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông:  Địa chỉ quen thuộc đối với người lao động và các doanh nghiệp
(LĐXH) - Với sự quan tâm của cấp Ủy đảng và chính quyền các cấp, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ_TB&XH) tỉnh, những năm q...
1 2 3 4 5 6 7