Lao động
Đà Nẵng: Chú trọng giải quyết việc làm cho quân nhân, chiến sĩ công an xuất ngũ Đà Nẵng: Chú trọng giải quyết việc làm cho quân nhân, chiến sĩ công an xuất ngũ
Mới đây Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Đối thoại tháng 3 giữa lãnh đạo thành phố và đảng viên trẻ là quân nhân, chiến sĩ công an xuất ngũ.
1 2 3 4 5 6 7