Lao động
Hà Giang nỗ lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động Hà Giang nỗ lực đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động
(LĐXH)-Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang luôn xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đưa ra những giải pháp, cách tri...
1 2 3 4 5 6 7