Lao động
An Giang giảm hơn 5.400 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp An Giang giảm hơn 5.400 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp
(LĐXH)- Trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang là 3.370 trường hợp, giảm 5.429 trường hơ...
1 2 3 4 5 6 7